Är du kund hos Ömsen och över 18 år kan du logga in för att se ditt engagemang. Logga in via din bank

x

Andra försäkringstagare / innehavare

Klicka i rutan om ni ska dela försäkringen och innehavet av fordonet med någon annan person.

Exempel: Er partner ska också stå som försäkringstagare.

x

Annan ägare

Klicka i rutan om ägaren till fordonet är någon annan än innehavaren.

Exempel: Om du har fordonet på avbetalning via ett finansieringsbolag är finansieringsbolaget ägaren och du innehavaren. I sådana situationer rekommenderas per automatik helförsäkring som även omfattar avbetalningsförsäkring.

x

Årsmodell

Det år som fordonet första gången registrerades.

x

Önskar startdatum

När önskar ni att försäkringen ska börja gälla, datumet ni väljer kan inte vara tidigare än dagens datum.

OBS! Försäkringen tråder i kraft tidigast när ni bekräftat kostnadsförslaget från Ömsen.

x

Vill du flytta bonusen från annat fordon försäkrad i Ömsen?

Har ni idag eller har ni haft en gällande trafikförsäkring från vilken ni vill överföra bonus så ange registernumret i denna ruta.

x

Från vilket försäkringsbolag?

Om ni vill byte försäkringsbolag vänligen uppge från vilket bolag ni vill byta. För att kunna lämna ett prisförslag behöver Ömsen få uppgifter om er bonus. Om bytet genomförs så söker Ömsen bonusen från ert tidigare försäkringsbolag.

x

Självrisk

Om en Optimal Bilöms tecknas kan försäkringspremien påverkas genom att välja en förhöjd självrisk på vagnskadeförsäkringen. Grundsjälvrisken är 150 euro, de andra alternativen är 300, 450 och 900 euro. De högre självriskerna omfattas inte av bonussystemet. De övriga momenten påverkas inte av den förhöjda självrisken, självrisken är på dem enligt följande.Glas*, hjortdjur, brand, stöld, skadegörelse och ansvarsskydd utomlands har självrisk 150 €. Rättsskyddsförmånen har självrisk 15 % av kostnaderna, dock minst 150 €. Bilräddning har ingen självrisk.

x

Självrisk

Om en Omfattande Bilöms tecknas kan försäkringspremien påverkas genom att välja en förhöjd självrisk på vagnskadeförsäkringen. Grundsjälvrisken är 150 euro, de andra alternativen är 300 och 450 euro. De högre självriskerna omfattas inte av bonussystemet. De övriga momenten påverkas inte av den förhöjda självrisken, självrisken är på dem enligt följande. Hjortdjur, brand, stöld, skadegörelse och ansvarsskydd utomlands har självrisk 150 €. Rättsskyddsförmånen har självrisk 15 % av kostnaderna, dock minst 150 €. Bilräddning har ingen självrisk.

x

Självrisk

Om en Optimal Bilöms tecknas kan försäkringspremien påverkas genom att välja en förhöjd självrisk på vagnskadeförsäkringen. Grundsjälvrisken är 150 euro, de andra. alternativen är 300, 450 och 900* euro. De högre självriskerna omfattas inte av bonussystemet.
De övriga momenten påverkas inte av den förhöjda självrisken, självrisken är på dem enligt följande.
Glas*, hjortdjur, brand, stöld, skadegörelse och ansvarsskydd utomlands har självrisk 150 €.
Rättsskyddsförmånen har självrisk 15 % av kostnaderna, dock minst 150 €.

*Gäller ej motorcyklar som har Omfattande Bilöms.

x

Hur vill du få kostnadsförslaget

Välj hur ni vill att Ömsen skall sända kostnadsförslaget till er. Om ni har fyllt i uppgifterna som inloggad användare kan ni även välja att försäkringen träder i kraft utan att ni behöver vänta på och godkänna ett kostnadsförslag från Ömsen.

x

Omfattning

Trafikförsäkringen
Trafikförsäkring är enligt lag obligatorisk för dig som fordonsinnehavare och måste tecknas för alla registrerade motorfordon. Försäkringen ersätter personskador och skador på annans egendom men den ersätter inte några skador på det egna fordonet.

Begränsad Bilöms
Försäkringen ersätter skador på det försäkrade fordonet. Försäkringens omfattning är Hjortdjur, brand, stöld, bilräddning och rättsskydd.

Optimal Bilöms
Optimal Bilöms är en så kallad allrisk försäkring. Försäkringens omfattning är vagnskada, skadegörelse, glas, hjortdjur, brand, stöld, bilräddning, rättsskydd, avbrott (kan uteslutas) och ansvarsskydd utomlands.

x

Omfattning

Trafikförsäkringen
Trafikförsäkring är enligt lag obligatorisk för dig som fordonsinnehavare och måste tecknas på alla registrerade motorfordon. Försäkringen ersätter personskador och skador på annans egendom, den ersätter inte några skador på det egna fordonet.

Begränsad Bilöms
Försäkringen ersätter skador på det försäkrade fordonet. Försäkringens omfattning är Hjortdjur, brand, stöld, bilräddning och rättsskydd.

Omfattande Bilöms
Omfattande Bilöms är en helförsäkring som tecknas på motorcyklar. Försäkringens omfattning är vagnskada, skadegörelse, hjortdjur, brand, stöld, bilräddning, rättskydd och ansvarsskydd utomlands.

Ansökan om kostnadsförslag för fordonförsäkring

Genom att fylla i ansökan nedan kan ni begära ett kostnadsförslag för försäkring av motorcyklar, person- och paketbilar. Önskar ni få ett kostnadsförslag för någon annan typ av fordon, var vänlig kontakta Ömsen för ytterligare information, info@omsen.ax.

Försäkringtagare / Innehavare

Här finns extra information om detta ifyllningsfält
Här finns extra information om detta ifyllningsfält

Fordon

Teknisk information om fordonet kan hittas på motorfordonsbyråns hemsida.


Här finns extra information om detta ifyllningsfält

Här finns extra information om detta ifyllningsfält